Otaglar

Myhmanhana 8 gatly bolup, 133 otagdan ybarat, olardan 77 sany bir orunlyk, 36 sany iki orunlyk, 19 sany lýuks 1 prezident apartamenti bardyr.

 • Bir Orunlyk Otag

  Biziň myhmanhanamyzda 77 sany bir orunlyk otag bar (otagyň meýdany – 19,04 m2),olaryň hemmesi myhmanyň oňaýly ýaşamagy üçin ähli amatlyklar bilen üpjün edilendir. Bir orunlyk otagyň bahasy daşary ýurt raýatlary üçin 80$, ýerli raýatlar üçin bolsa 118 manat, ertirlik bilen...

  >>>
 • Iki Orunlyk Otag

  Myhmanhananyň otaglar fondunda 36 sany iki orunlyk otag bolup, olaryň ählisi myhmanlar üçin zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilendir (otagyň meýdany – 19,04 m2). Otagyň bahasy iki adam ýerleşdirilen ýagdaýynda daşary ýurt raýatlary üçin 120$, ýerli raýatlar üçin bolsa 185...

  >>>
 • Lýuks Otag

  Lýuks otaglary- bu iki otagdan ybarat bolup, olar myhman otagy hem-de ýatylýan otagy (otagyň umumy meýdany – 40,72 m2). Myhmanhanamyzda bu görnüşli otaglaryň jemi sany 19-dyr. Lýuks otagyň bahasy daşary ýurt raýatlary üçin 150$, ýerli raýatlar üçin bolsa 303 manat, ertirlik...

  >>>
 • Prezident Apartamenti

  Biziň myhmanhanamyzda 1 sany prezident apartament otagy ýerleşip, bu otag 3 otagdan,aşhanadan hem-de 3 sany hajathana otagyndan ybaratdyr (otagyň umumy meýdany – 83,17 m2). Prezident apartamentyň bahasy daşary ýurt raýatlary üçin 305$, ýerli raýatlar üçin bolsa 503 manat, ertirlik bilen bile....

  >>>