Iki Orunlyk Otag


Myhmanhananyň otaglar fondunda 36 sany iki orunlyk otag bolup, olaryň ählisi myhmanlar üçin zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilendir (otagyň meýdany – 19,04 m2).
Otagyň bahasy iki adam ýerleşdirilen ýagdaýynda daşary ýurt raýatlary üçin 120$, ýerli raýatlar üçin bolsa 185 manat, ertirlik bilen bile.


Otag Ayratynlyklary :

  • Iki sany bir adamlyk krowat
  • Telewizor
  • Mini-bar
  • Egin-eşik goýulýän ýer
  • Hammam otagy (meýdany – 3.43 m2)