Bir Orunlyk Otag


Biziň myhmanhanamyzda 77 sany bir orunlyk otag bar (otagyň meýdany – 19,04 m2),olaryň hemmesi myhmanyň oňaýly ýaşamagy üçin ähli amatlyklar bilen üpjün edilendir.
Bir orunlyk otagyň bahasy daşary ýurt raýatlary üçin 80$, ýerli raýatlar üçin bolsa 118 manat, ertirlik bilen bile.


Otag Ayratynlyklary :

  • Iki adamlyk krowat
  • Telewizor
  • Mini-bar
  • Egin-eşik goýulýän ýer
  • Hammam otagy (meýdany – 3.43 m2)