Restoran & Klublar

Myhmanhanamyzyň müşderileri Ýewropa ýurtlarynyň we milli tagamlaryna baý aşhanaly „Kontinental“ restoranynyň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

Myhmanlarymyz tomus günleri açyk asmanyň astyndaky bagy-bossanlyga bürenen howuzly meýdançadaky restoranda dynç alyp bilerler.

Şeýle-de „Ak Altyn“ myhmanhanasynyň dynç alyş zolagynda ýerleşen „Ak Altyn“disko-klubynda, özüniň ýokary hilli hyzmatlary bilen diňe bir myhmanhanamyzyň dälde, eýsem paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň hem isleglerini kanagatlandyrarlar.

Comments are closed.