Biz myhmanhanamyzyň her bir myhmanyna öz maşgalamyzyň agzasy hökmünde seredip, olaryň gowy dynç almaklary üçin ähli amatlyklary döredip, alada bilen gurşap alýarys

Myhmanhanamyz

Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabadyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşen „Ak Altyn“ myhmanhanasy 1994-nji ýylda ulanylmaga berildi. Myhmanhana 8 gatly bolup, 133 otagdan ybarat.

Giňişleýin

Restoranlarymyz

Myhmanhanamyzyň müşderileri Ýewropa ýurtlarynyň we milli tagamlaryna baý aşhanaly „Kontinental“ restoranynyň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

Giňişleýin

Banket Zaly

“Ak Altyn” myhmanhanasynyň banket zaly ýörite dabaraly çäreleri: toýlary, korporatiw agşamlary, tanyşdyrmalary, resmi kabul edişlikleri geçirmek üçin döredildi.Ol 400 adam üçin niýetlenen.

Giňişleýin

Comments are closed.